Med Proff-lease kan du utgjøre en stor forskjell i klimaregnskapet!

– For oss i Autoplan er det ikke lenger et grønt skifte. Grønn hverdag er for lengst etablert, sier Kenneth Skjønhaug som er salgssjef for Proff-leasing i Autoplan. Siden 1999 har vi jobbet mot bedriftsmarkedet for å skape en best mulig drift av selskapenes bilflåte. – Og kundens fotavtrykk og miljøregnskap har i mange år vært en viktig del av vårt tilbud, sier han.

Med Proff-lease kan du utgjøre en stor forskjell i klimaregnskapet!

– Bilbruk er en vesentlig kilde til klimagassutslipp og lokal luftforurensning. – For Autoplan er derfor rådgivning rundt bærekraft og utslipp, en viktig del av dialogen med kundene. – I alle statusmøter ser vi på hvordan bedriftens bilpark kan bidra til å redusere utslipp. Og sammen finne «det gylne snittet» mellom effektiv drift, miljøet og innovative løsninger. Vi gir også råd om beste praksis på effektiv kjøring, bytte av drivlinje, og elektrifisering av bilparken.

5 tips for smart leasing til din bedrift

Fleksibel valgfrihet

Autoplan legger vekt på lokal tilstedeværelse. Det betyr blant annet at bilene du bestiller kan hentes ut hos bilforhandlere over hele landet. Vi er ikke låst til bilmerker eller bilforhandler. – Det gir oss full frihet til å finne den beste leasingavtalen for bedriften, uavhengig av geografi og eksisterende bilpark. Leasingen frigjør også likviditet for kundene. Og vi tar oss av bilen når den er moden for utskifting, sier han.

Stor andel utslippsfrie biler

De siste årene har Autoplan, sammen med kundene, jobbet aktivt med å øke andelen av nullutslippskjøretøy. Etter 2017 har Autoplan økt antall elbiler i bilflåten med over 1.300%. Hittil i 2022 utgjør elbiler over 45% av alle nye biler som kommer inn i vår flåte. Opp fra 30% i 2021. Og Autoplan har totalt ca. 10.000 biler vi administrerer sammen med kundene. Så, den samlede miljøgevinsten er derfor betydelig, sier Skjønhaug.

Proff-lease betyr trygghet for kunden

Vi leverer biler til alt fra små håndverkerfirmaer til store, offentlige virksomheter. En Proffleaseavtale hos Autoplan kan inneholde mye mer enn selve bilparken. Mange ser at de sparer både tid og penger på å inkludere for eksempel vask, service, dekkhotell, drivstoff, dekor og innredning av bilene i avtalen. Felles for alle er at de hver dag skal oppleve det vi kaller Proff-lease: Vårt fokus er at det skal være enkelt, oversiktlig og lønnsomt for virksomheten. – La oss ta hånd om hele bilholdet

Lønnsomt og tidsbesparende

– Etter å ha drevet med leasing i over 20 år, har vi kunder over hele landet, forteller Skjønhaug. Våre kunder har ulike skreddersydde tjenester, tilpasset behovene til sin bedrift.

– Med Proff-lease fra Autoplan har du til enhver tid full oversikt over kostnadene for ditt bilhold, samt et system som hjelper deg i hverdagen. Du får kun én faktura i måneden, og den dekker alt som har med bilholdet ditt å gjøre. Enklere blir det ikke.

– Kundene våre kan rett og slett senke skuldrene når det gjelder bilholdet i bedriften. De får en forutsigbar økonomi uten uventende kostnader. Vi sparer deg for store mengder med bilag og fakturaer fra ulike avsendere. – Alt dette bidrar selvfølgelig til å frigjøre tid til det bedriften din egentlig skal drive med, avslutter Kenneth Skjønhaug.

Les mer om Proff-lease fra Autoplan

Med Proff-lease fra Autoplan har du til enhver tid full oversikt over kostnadene, samt et system som hjelper deg i hverdagen.

Les mer om Proff-lease

Proff-lease dekker

  • Forsikring
  • Dekk/dekkhotell
  • Drivstoff
  • Vask
  • Bilutstyr/rekvisita
  • Service og vedlikehold
  • Bomring
  • Dekor og innredning
  • Elektronisk kjørebok