Miljø

En helhetlig og systematisk satsning

I en verden hvor miljøutfordringer preger dagsordenen må alle dra lasset, både små og store. Naturlig nok vil også Autoplan at neste generasjon skal få oppleve et miljø og en Verden med de samme naturressurser og fantastiske naturopplevelser som vi har i dag.  At vi tar miljøutfordringene på alvor, tas ut i praksis gjennom bedriftens helhetlige miljøsatsing. I Autoplan har vi stort fokus på hva vi kan gjøre lokalt ved våre avdelinger. 

Autoplan er en landsdekkende aktør, og er opptatt av at alle skal bidra og ta miljøansvar. Vi har hovedfokus på avfallshåndtering, energisparing, kjemikaliebruk, transport og innkjøp. Disse punktene måles og rapporteres jevnlig og kommuniseres ut til alle ansatte. Informasjon, kunnskap og involvering til både ledelse og ansatte er viktig. En egen miljøansvarlig i Autoplan følger opp alle selskapene i forbindelse med rapportering, revisjoner, opplæring og dokumentasjon.

Lønnsomhet ved miljøstyring

Lønnsomhet ved miljøstyring

Mange er ikke klar over at miljøhensyn faktisk er en lønnsom investering for den enkelte bedrift når det satses målrettet og riktig. God kontroll på innkjøp av varer og tjenester, kontroll på utslipp og avfall samt å opprettholde høy kvalitet på varer og tjenester er faktorer som bidrar positivt på resultater og miljøet. Ved å stille krav til våre leverandører om å ha varer og tjenester som er bærekraftige er vi med og påvirker til at andre også må ta et miljøansvar.

Fokus på transport gir lavere Co2 og Nox-utslipp og riktig håndtering av farlig avfall minimerer utslipp til jord, luft og vann – i tillegg til at begge deler reduserer kostnader. Autoplan leverer egne miljørapporter til sine kunder gjennom responsiv kundeportal. Her genereres rapporter på Co2, Nox og forbruk for det enkelte kjøretøy, og for en hel flåte. 


Autoplan leverer biler fra «hele Norge»

Autoplan leverer biler fra «hele Norge»

Dette betyr at vi kan velge mellom bransjens omfattende utvalg av miljøbiler. Fra de små, sikre og prisgunstige familiealternativene, til høyteknologiske mesterverk innen design, komfort og yteevne. For oss er det relevant og viktig å ha produkter som kundene ønsker, og være gode veiledere mot miljøriktige produkter.

Innovasjon

Autoplan er stolt over å kunne bidra med å tilby våre kunder grønne konkurransedyktige produkter fra verdens beste innovasjonsmiljøer. Vi må sammen utvikle teknologiene og skape innovasjonene som gjør det attraktivt å gå den grønne veien. Vi prioriterer å anbefale de merkene som har positiv innvirkning for miljøet og styrer mot et bærekraftig samfunn og selvfølgelig en miljøvennlig produksjon.

Trenger du råd rundt bærekraftig firmabil løsninger?