Kostnader ved Proff-lease og biladministrasjon

Si farvel til administrasjonskaoset. Med Proff-lease fra Autoplan får du alle kostnadene samlet på én faktura.

Det viktigste verktøyet for mange bedrifter er bilen. Hele prosessen rundt må fungere optimalt for at de ansatte skal få gjort jobben sin trygt og effektivt. Har bedriften en stor bilpark blir det mange utgifter å forholde seg til.

Vi ser derfor at mange ønsker seg forutsigbarhet rundt de månedlige utgiftene sine. Dette er en av hovedgrunnene til at kundene velger å ha firmabil hos oss.


Alt på én faktura


Alt på én faktura

Kunder med Proff-lease får alle fakturaer og månedsutgifter samlet på ett sted. Det vil si at alt fra leasingleien til drivstoff, bompasseringer og verkstedopphold samles på én faktura. Uansett hvor mange biler man har i bedriften.

I stedet for at kunden skal bruke tid på administrasjon og føring av hundretalls fakturaer knyttet til bil hver eneste måned, så kan du rett og slett la oss gjøre jobben for deg. Vi legger ut for de løpende driftskostnadene for hele bilparken, og i tillegg har du tilgang til en komplett oversikt over alle kostnadene på Autoplan.no.

Våre kunder kan i webportalen logge seg inn og få full oversikt i alt fra driftskostnader, miljøregnskap og bilbestillinger.
Her ser du hele kostnadsbildet og kan ta ut en rekke rapporter og oversikter. Du kan for eksempel få rapporter på drivstofforbruk, miljørapporter og rapporter på skader og avvik. I webportalen har du også oversikt over utløpsdato på leasingavtalene og hvilke biler som er i bestilling. Hos oss har bedriften full kontroll døgnet rundt.

Mer økonomisk spillerom

Autoplan har mange års erfaring i administrasjon og leasing av kjøretøy. Vi har sett de fleste utfordringer som kundene møter på og laget et produkt som svarer godt. Proff-lease har gitt bedrifter mer økonomisk spillerom.

Med produktet Proff-lease bidrar vi til å forbedre likviditeten i bedriften, siden de ikke kjøper og eier bilene selv. Bedriften slipper å binde opp kapital i bilparken. Dette er penger bedriften i stedet kan investere i den daglige driften og i bedriftens kjernevirksomhet. Bedriftene kjøper seg rett og slett mer økonomisk spillerom. I tillegg kan bilene byttes ut jevnlig og ved behov. Dette sikrer bedriften din en ny og oppdatert bilpark.

Kostnadsfordeling

Dersom jeg benytter Proff-lease fra Autoplan og bestiller biladministrasjon - hva går pengene til? Hvor mye av totalkostnaden utgjør eksempelvis drivstoffutgiftene?

For at det skal være enklere for deg å se kostnadsbildet ved bilhold og biladministrasjon har vi gått gjennom kundeforholdet til åtte av våre kunder og kategorisert mer enn 14,000 transaksjoner.

Konstandsfordeling diagram

Kostnadsfordeling ved Proff-lease:

Icon: Leasing Leasing
46,5 %
- Leie 42,0 %
- Kostnad, innlevering av kjøretøy 3,0 %
- Forskuddsrente 1,2 %
- Administrasjonsgebyr 0,4 %
Icon: Drift Drift
28,9 %
- Drivstoff 22,5 %
- Bompassering 4,9 %
- Dekkhotell 1,5 %
Icon: Vedlikehold Vedlikehold
15,3 %
- Service 7,2 %
- Verkstedutgifter 6,1 %
- Vask og rengjøring 2,0 %
Icon: Forsikring og avtaler Forsikring og avtaler
9,3 %
- Forsikring 5,9 %
- Egenandel v/ skade 1,0 %
- Årsavgift 2,4 %

Utregningsmodellen over viser kostnader ved biladministrasjon basert på reelle kundeavtaler fra hele landet. Til grunn for tallene ligger kostnader knyttet til 150 person- og varebiler av forskjellig slag, 14 000 transaksjoner og åtte forskjellige kundetyper.


Har du spørsmål om Proff-lease?