Bilauksjon

Autoplan har nettauksjon for oppkjøpere hvor innleverte leasingbiler og innbyttebiler selges.
For å delta på auksjon må en være registrert oppkjøper, dvs bilforhandler / bransjerelatert næring.


Se våre auksjoner og registerer deg her.

Kontakt oss

02886