Tilbakelevering

Vi legger stor vekt på at Proff-lease hos Autoplan skal være enkelt, oversiktlig, og lønnsomt. Det skal det også gjelde ved tilbakelevering av biler.

Hos oss har vi en ekstra trygghet. Det er både vi og en uavhengig tredjepart – NAF, som kontrollerer bilene vi får tilbake fra kundene våre. NAF går nøye gjennom hele bilen ved ankomst og sjekker for unormal slitasje. Etter dette blir alle biler behandlet ved våres klargjøringsverkstedet, noe som gjør at vi har full kontroll over kostnadene. Tilbakeleveringen skjer i dialog med kunden, slik at vi får en felles forståelse og enighet om tilstanden til bilen. Helt uten store overraskelser på sluttoppgjøret. 


Innlevering av leaset bil ved avtalens slutt dreier seg i hovedsak om tre ting:

  1. Du leverer inn bilen med det samme utstyret som fulgte med da du leaset den. Dette er konkretisert i leasingavtalen, og kan for eksempel være hjulsett, skiboks, nøkler og lignende
  2. Vi kontrollerer at bilens kilometerstand er innenfor kjørelengden avtalt i leasingkontrakten
  3. Autoplan går over bilen og NAF kontrollerer for unormal slitasje

Hva er unormal slitasje?

Dette er en vurdering som benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje skal dokumenteres.
Vurderingen skal anmerke og prise slitasje som er definert som unormal i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.
I tillegg kontrolleres blant annet nøkler, ekstra hjulsett og annet løst tilbehør som tilbakeleveres med bilen. Mangler og avvik blir anmerket og priset der dette er mulig.
For å sikre en nøytral og uavhengig vurde­ring har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier. De viktigste av disse er beskrevet i dette heftet og alt som blir anmerket vil på en tydelig måte fremkomme av NAF’s rapport.
Det er viktig med en felles forståelse av hvordan bilen vil bli vurdert ved tilbakeleve­ring. Dette vil tilrettelegge for gode proses­ser i hele avtaleperioden og kan gi grunnlag for å sette i gang forebyggende tiltak for å redusere kostnader både i driftsperioden og ved tilbakelevering.


Spør oss om tilbakelevering