Tilbakelevering

Vi legger stor vekt på at Proff-lease hos Autoplan skal være enkelt, oversiktlig, og lønnsomt. Det skal også gjelde ved tilbakelevering av biler.

Digitalt innleveringsskjema ved innlevering av bil finner du her

Vi benytter NAF som uavhengig tredjepart ved kontroll av bilene ved innlevering fra våre kunder for å skape en ekstra trygghet. NAF går nøye gjennom hele bilen ved ankomst og sjekker for unormal slitasje. Etter dette blir alle biler behandlet ved vårt klargjøringsverkstedet, noe som gjør at vi har kontroll på kostnadene. Tilbakeleveringen skjer i dialog med kunden, slik at vi får en felles forståelse og enighet om tilstanden til bilen slik at det ikke oppstår noen store overraskelser ved sluttoppgjøret.


Innlevering av leaset bil ved avtalens slutt dreier seg i hovedsak om tre ting:

  1. Du leverer inn bilen med det samme utstyret som fulgte med da du leaset den. Utstyret er konkretisert i leasingavtalen, og kan for eksempel være hjulsett, skiboks, nøkler og lignende
  2. Vi kontrollerer at bilens kilometerstand er innenfor kjørelengden avtalt i leasing kontrakten
  3. Autoplan går over bilen og NAF kontrollerer for unormal slitasje

Hva er unormal slitasje?

Dette er en vurdering som benyttes ved avslutning av leasing kontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje skal dokumenteres.
Vurderingen skal anmerke og prise slitasje som er definert som unormal i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.
I tillegg kontrolleres blant annet nøkler, ekstra hjulsett og annet løst tilbehør som tilbakeleveres med bilen. Mangler og avvik blir anmerket og priset der dette er mulig.
For å sikre en nøytral og uavhengig vurde­ring har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier som blir anmerket og på en tydelig måte fremkomme av NAF’s rapport.
Det er viktig med en felles forståelse av hvordan bilen vil bli vurdert ved tilbakeleve­ring. Dette vil tilrettelegge for gode proses­ser i hele avtaleperioden og kan gi grunnlag for å sette i gang forebyggende tiltak for å redusere kostnader både i driftsperioden og ved tilbakelevering.


Spør oss om tilbakelevering