Tilbakelevering

Enkel tilbakelevering

Leasing forenkler bilholdet for din bedrift eller virksomhet, og dette gjelder også når leasingperioden er over. Da trenger du bare levere inn bilen.

Innlevering av leaset bil ved avtalens slutt dreier seg i hovedsak om to ting:

  1. Du leverer inn bilen med det samme utstyret som fulgte med da du leaset den. Dette er konkretisert i leasingavtalen, og kan for eksempel være hjulsett, skiboks, nøkler og lignende
  2. Vi kontrollerer at bilens kilometerstand er innenfor kjørelengden avtalt i leasingkontrakten
  3. NAF kontrollerer bilen for unormal slitasje

Hva er unormal slitasje?

Dette er en vurdering som benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise slitasje som er definert som unormal i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

I tillegg kontrolleres blant annet nøkler, ekstra hjulsett og annet løst tilbehør som tilbakeleveres med bilen. Mangler og avvik blir anmerket og priset der dette er mulig.

For å sikre en nøytral og uavhengig vurde­ring har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier. De viktigste av disse er beskrevet i dette heftet og alt som blir anmerket vil på en tydelig måte fremkomme av NAF’s rapport.

Det er viktig med en felles forståelse av hvordan bilen vil bli vurdert ved tilbakeleve­ring. Dette vil tilrettelegge for gode proses­ser i hele avtaleperioden og kan gi grunnlag for å sette i gang forebyggende tiltak for å redusere kostnader både i driftsperioden og ved tilbakelevering.

Kontakt oss

02886