Slitt frontrute øker ulykkesrisikoen

Vinteren har for alvor festet grepet, og dermed øker sjansene for ulykker – ikke minst på grunn av dårlig sikt. Derfor bør du sjekke om frontruta er slitt!

Slitt frontrute øker ulykkesrisikoen

Hvem er det som ikke kjenner seg igjen i en typisk stresset morgensituasjon; du er sent ute, det har snødd i løpet av natta, og du må fram med isskrapa for å få forsvarlig sikt. På toppen av det hele har kanskje frontruta over tid fått skader og slitasje som kan skape ytterligere problemer. Hos Autoplan sin gode samarbeidspartner Riis Bilglass er de tydelige på at ei slitt frontrute kan øke ulykkesrisikoen:

 • Slitasje på ei frontrute kan gjøre at du feilbedømmer avstanden til andre trafikanter. En slitt og skadet frontrute kan gi et optisk bedrag, og redusere avstandbedømmingen til bilfører. Vi er opptatt av sikkerhet, og det er slett ikke all slitasje man kan se med det blotte øye. En frontrute blir slitt både av dårlige vinduspussere, isskraping, stein- og sandsprut og av partikler som følger med vinduspusserne, sier Irene Tverli i Riis Bilglass


Derfor oppfordrer hun alle som er usikre på om frontruta på bilen er slitt til å ta kontakt med ett av Riis Bilglass sine 180 avdelinger over hele landet. 

Steinsprutskade 

Tverli minner oss på at de aller fleste bilførere får større og mindre steinsprutskade på frontruta. – De store skadene i form av lett synlige sprekker er folk stort sett flinke til å få reparert. Verre er det med de mindre, til dels usynlige skadene som påføres over tid. Hver gang vindusviskeren drar over ruten, fylles skaden med skitt. Og om vinteren kan vann og fuktighet i disse skadene bli til is, og dermed øker faren for frostsprengning, sier hun. Grunnen til det er at frontruta består av to lag med glass og folie imellom. Dersom fuktigheten går inn til folien, blir det nesten umulig å reparere med godt resultat og det vil bli et grått felt i folien. Spesielt når det blir kuldeperioder, og det skifter mellom varmt og kaldt vær, blir det spenninger i glasset - og dersom du da for eksempel kjører i en dump, vil du risikere at frontruta sprekker lettere. 

Gratis – med kasko eller delkasko 

Husk at en steinsprutskade er gratis å reparere så lenge du har kasko eller delkasko. - Vi i Riis Bilglass håndterer all kontakt med forsikringsselskapet og dette påvirker ikke egenandel eller bonus, opplyser Tverli, og legger til:

 • Dersom du av en eller annen grunn ikke kan ta tak i problemet med en gang det oppstår, bør du teipe frontruta for at det ikke skal komme fuktighet i skaden, og for at skaden skal bli minst mulig synlig etter at den er reparert, sier hun


Spylervæskeavtalen 

En hel og ren frontrute sikrer klar sikt og tryggere kjøring. Alle kunder som får utført en reparasjon av steinsprut eller et ruteskift får Spylervæskeavtalen som gir gratis påfyll av spylervæske helt år, og så ofte det er behov.

 • Har du fått steinsprutskade, er det enkelt å booke time på 09009 eller https://www.bilglass.no/ Vårt kundesenter er åpent alle dager fram til kl. 24.00


HVIS UHELLET ER UTE:

 • Vårt beste tips er helt klart å reparere steinsprut så snart den kommer.
 • De fleste av våre avdelinger kan bistå med reparasjon på dagen.
 • Reparasjon av steinsprut er kostnadsfritt når bilen har delkasko eller kasko.
 • Vi beregner cirka 30 minutter på en reparasjon.
 • Har steinspruten sprukket opp mer enn 4-5 cm, må den dessverre skiftes.
 • Ved skifte av rute, må eier betale en egenandel satt av forsikringsselskapet.
 • Den mest vanlige egenandelen er 2500,-
 • Det beregnes ingen bonustap på ruteskift.
 • Vi tilbyr gratis lånebil ved ruteskift så lenge de ikke allerede er reservert av andre kunder.