Skolestart betyr ekstra varsomhet i trafikken

I disse dager er det skolestart over hele landet, og for mange ferske førsteklassinger innebærer det deres første virkelige møte med trafikken. – Derfor har vi en klar oppfordring til alle våre kunder og forbindelser: Vær ekstra oppmerksom i trafikken nå, oppfordrer daglig leder Tormod Kvam i Autoplan.

Skolestart betyr ekstra varsomhet i trafikken

Ifølge Trygg Trafikk er det i disse dager mer enn 600.000 norske barn i grunnskolealder som i perioder av dagen vil prege lokale trafikkforhold, spesielt der hvor det er skoler og barnehager. 10 prosent, cirka 60.000 av disse, er førsteklassinger.

- Selv om foreldre og lærere helt sikkert har vært flinke til å forberede de minste på å bevege seg trygt på skoleveien, vet vi av erfaring at uhellet fort kan være ute. Barn er impulsive og kan lett bli revet med av andre, særlig når de er flere sammen. Derfor må vi som voksne bilførere være spesielt oppmerksomme og vise et ekstra stort ansvar, oppfordrer Kvam.

Senk farten!

If Forsikring understreker også hvor viktig det er at alle sjåfører er ekstra observante i forbindelse med skolestart.

- Husk alltid å ha hendene på rattet og blikket rettet mot veien. Senk farten betraktelig når du nærmer deg skoleområder, og unngå distraksjoner som mobiltelefonen eller radio mens du kjører. Vær nøye med bruk av blinklys, slik at andre sjåfører og fotgjengere har mulighet til å forstå trafikkbildet. Gi tydelige signaler, og brems ned i god tid før overganger. Husk at barn kan løpe ut i veien uten å se seg ordentlig for, så vær forberedt på plutselig situasjoner, er rådene fra Kristine Granquist, regionleder bedrift Øst i If Forsikring.

La bilen stå hvis du kan!

Mange skoler er plaget av mye trafikk rundt skoleområdet. Det kan lett skape farlige situasjoner. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, anbefaler Trygg Trafikk at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre og hente barna på skolen.

Kommunene har ansvar for elevenes sikkerhet på skoleveien, jf. forskrift til opplæringsloven, og skolen har ansvar for å tilrettelegge for sikker skolevei.

- På den annen side er det vi voksne som har ansvar for at alle barn har en trygg skolevei. Det kan fort oppstå farlige og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten. Så hvis du MÅ kjøre, går det for eksempel an å parkere et stykke unna, og gå den siste biten, sier Kvam.