Hva gjør du om et bildekk punkterer?

Hva er en mer marerittstart på en sommerferie enn at et dekk på den fullastede bilen punkterer?

Hva gjør du om et bildekk punkterer?

Vi i Autoplan ønsker på alle måter at ferien din skal bli så problemfri, avslappende, hyggelig og minnerik som mulig, så derfor overlater vi spørsmålene til vår gode samarbeidspartner Bridgestone, som kan gi oss noen gode råd med på veien når uhellet ført er ute:

Kjøring av bil med et punktert dekk vil føre til skader på felgen. Hvis slik kjøring vedvarer over en viss tidsperiode kan det bety at du må bytte ut hele dekket – ikke bare fikse det. Hvis du kjører med flatt dekk over lengre distanser, så er sannsynligheten også til stede for at du må bytte ut flere bildeler.

  • Først handler det om å parkere bilen så langt ut fra veibanen som mulig. Deretter er det viktig å få på seg refleksvest. 
  • Husk å sette ut  varseltrekanten 
  • Ring så til veihjelp. Telefonnummer finnes i instruksjonsboken eller på oblat i vinduet på bilen.
  • Benyttes et av Autoplan sine prefererte uavhengige verksteder har de egen mobilitetsgaranti med eget telefonnummer. Se Autoplan informasjonsfolder i kortmappen eller autoplan.no
  • Husk å fremvise servicekort (ligger i kortmappen og i kundeportalen) ved rekvirering av tjenester for din bil. Da vet leverandøren hvem bilen tilhører.


Er det farlig å kjøre med spiker i dekket?

På grunn av skader på gummisammensetningen kan vann komme inn i dekket og forårsake rust på innsiden, noe som svekker materialet. Slik dekkskade kan oppstå dersom fremmedlegemer, som for eksempel spiker eller steiner, presses inn i dekkprofilen, men også dersom man har for lite lufttrykk og kjører borti fortauskanten.


Kan man lappe bildekk?

Vi plugger og reparerer skadde og punkterte dekk - hvis mulig. Dersom dekket er skadet og behøver reparasjon bør du først snakke med en av våre fagfolk. Dersom dekket allerede er slitt kan det ofte være mer lønnsomt å kjøpe nytt dekk fremfor å reparere det gamle.


Viktig med riktig dekktrykk

Lufttrykk – hva kan dette utgjøre for bilen?

Du kan spare penger – og miljøet – ved å kontrollere dekktrykket jevnlig. Et for lavt trykk vil også føre til høyere slitasje på dekk og felger og endre dekkets egenskaper, med både lengre bremselengde og dårligere styreegenskaper som resultat. I ferier kjører man ofte med mer last i bagasjerommet enn normalt og kanskje er det flere passasjerer. Da er det viktig å regelmessig etterfylle luft for å kompensere lufttrykket i forhold til den økte vekten på bilen.

Hva som er riktig dekk-trykk finner du som regel i bilens instruksjonsbok eller på et merke på innsiden på en av dørstolpene. Husk også å sjekke hvilken dekkdimensjon som sitter på bilen i forhold til hva som er riktig dekk-trykk. Dekkdimensjonen finner du på utsiden av dekket.