En krevende, men morsom reise

Er det én ting han er sikker på, så er det at bilen ikke blir borte. Ikke har han særlig tro på selvkjørende biler heller: - Hva er hensikten? De fleste synes det er morsomt å kjøre bil, mener Tormod Kvam.

En krevende, men morsom reise

Etter 13 år som daglig leder i Autoplan er Tormod Kvam klar for nye oppgaver. Nå går turen tilbake til bank. – Årene i Autoplan har vært en kjempemorsom reise, men selvfølgelig har det også vært krevende. Vi er nå tredje største aktør i en ganske liten bransje i nasjonal målestokk. Vi har vokst fra 1400 biler i året til 12000, fra en årsomsetning på 250 millioner til to milliarder.

- Hva er hemmeligheten?

- Flinke folk, og ikke minst – nærhet til kunden. Det er vår førsteprioritet. Det handler om å forstå kunden og kundens behov, ellers sliter du.


Kraftig vekst

Kvam beskriver situasjonen for Autoplan som meget bra. – Vi har en meget god ordrereserve. Både i 4. kvartal 2023 og 1. kvartal i 2024 er tilgangen på nye biler veldig bra. Vi har for eksempel kunder som har ventet på fossile varebiler med firehjulstrekk i to år. Endelig er bilene på vei inn. Ja, vi har mye å gjøre!


El-bilens inntog

Norge er ett av landene i verden med flest el-biler, i forhold til folketall. Kravet til redusert CO2-utslipp i lys av det grønne skiftet har fått norske politikere til å si at det ikke skal selges nye fossile biler etter 2025. – Jeg tviler på at det lar seg gjennomføre. Ellers i Europa snakker man om 2035. Nå som avgiftene på elbiler økes, begynner folk å skjønne at dette koster. Bortsett fra på Østlandet mangler det infrastruktur i store deler av landet. Hvis ladetettheten gjør det mer omfattende og tidkrevende å utføre flere jobber på vei tilbake til utgangspunktet, gjør det noe med fleksibiliteten. Særlig for varebilene på oppdag, sier Kvam.

Dessuten peker han på alle turistene som leier bil på ferie i Norge. – Mange av dem har ingen erfaring med lading av el-biler, ladekort eller apper.


Proff-lease

«Alle» snakker om at salget av dyre elbiler har falt, men Kvam mener salget var opphetet i starten. – Det skyldtes ikke minst avgiftsfritak og intensiver. Vi har fortsatt godt driv på elbiler til Proff-leasemarkedet, men samtidig opplever vi også en voldsom etterspørsel etter fossile biler i bruktmarkedet.

Ved siden av segmentet Proff-lease og bruktbilmarkedet, er Autoplan også representert i segmentet korttidsutleie gjennom Autofleks.


Offentlig og privat

Autoplan har satset bevisst på det offentlige markedet som nå utgjør 50 prosent av samlet virksomhet i tillegg til det private bedriftsmarkedet. – Det gir oss en viss forutsigbarhet og økonomisk trygghet. Men samtidig er utfordringene kanskje enda mer spennende i privatbedriftsmarked, særlig nå som flere bransjer sliter, er det naturlig å benchmarke i jakten på å redusere kostnader. Da er det ekstra morsomt å bli foretrukket som leverandør.

- Nå som du takker for deg, hvilke råd har du å gi kollegene dine i Autoplan? 

- Holde farten oppe, og ikke mist kundefokus. I det øyeblikket du glemmer at du er til for kunden, sliter du.