Elektronisk kjørebok – gir oversikt og byr på muligheter

For Autoplan er det viktig at våre kunder har best mulig oversikt og kontroll over bilparken. - Da er elektronisk kjørebok definitivt den løsningen vi vil anbefale. Også for sjåførene byr GPS-teknologien på mange fordeler, sier drift- og innkjøpssjef Cato Viken i Autoplan.

Elektronisk kjørebok – gir oversikt og byr på muligheter

Derfor har Autoplan inngått et samarbeid med ABAX. Deres elektroniske kjørebok samler data i henhold til GDPR. – GDPR er en lov som er vedtatt i EU, og tar hensyn til alle nødvendige krav til personvern. Samtidig tilfredsstiller ABAX sin elektroniske kjørebok også Skatteetatens dokumentasjonskrav. Ikke bare det; den rapporterer også miljøavtrykket, både for Autoplan og våre kunder, presiserer Cato.


Gir våre kunder oversikt

Med elektronisk kjørebok gjør vi det mulig for alle som har ansvar for en bilpark, til enhver tid å ha full kontroll på samtlige leasing-biler fra Autoplan. Det er viktig at en flåte driftes så effektivt som mulig innenfor budsjettets rammer. Ved hjelp av telematikk kan en administrator få full kontroll over bedriftens kjøretøy, optimalisere bruken og få en mer lønnsom flåte - basert på sanntids data. – God og effektiv flåtestyring vil til slutt synes på bunnlinja, sier Cato.


Nyttige opplysninger

Hovedmålet med flåtestyring er økt effektivitet og lavere driftskostnader. Med GPS-sporing og flåtestyring vil man få en rekke nyttige opplysninger om bilens posisjon, kjøreruter, om bilen er i bevegelse, er parkert eller går på tomgang. I tillegg registrerer man hendelser som brå bremsing, krappe svinger og akselerasjon. Dessuten er en brukslogg vesentlig for å innarbeide gode vedlikeholdsplaner for bilparken man leaser. 


Ingen overvåkning

GDPR er forkortelsen for «General data protection regulation» som tilfredsstiller alle krav til EU’s strenge krav til personvern. – I praksis blir ikke personopplysninger samlet inn, lagret eller behandlet ut over det som er nødvendig for å utføre en flåteadministrators oppgave.  som databehandler eller behandlingsansvarlig. I tillegg benyttes manuelle og automatiserte systemer for å fjerne alle unødvendige opplysninger og sikre at opplysningene blir anonymisert. 


Smarte rutevalg

Cato Viken understreker at ingen skal være engstelige for at muligheter som GPS-teknologien byr på skal bli misbrukt. – Det har man rett og slett ikke lov til, i henhold til EU’s strenge lovverk. For våre kunder byr denne teknologien på bedre oversikt, en smidigere og mer effektiv biladministrasjon. Men ikke bare det; også for sjåførene byr elektronisk kjørebok og GPS på mange fordeler som ellers ikke er standard i en moderne utstyrt bil, nemlig hvordan man velger ruter som sparer deg for tid og reduserer stress, for eksempel ved å unngå regelmesside kødannelser.

Hensynet til personvern er prioritert

Det er helt naturlig at noen kjenner på en viss skepsis til at det utvikles og tas i bruk teknologi som gjør det mulig å spore alle bevegelsene til et kjøretøy. - Men vi kan berolige alle kunder i Autoplan, og alle som velger ABAX sine løsninger, at vi tar hensynet til personvern meget seriøst!

Det sier Camilla Runnerstrøm Laumatia, Regional Marketing Manager i ABAX.

Hun opplyser at selskapet blant annet har en egen DPO (data protection officer), i prinsippet et personvernombud som jobber spesielt med dette. I tillegg har ABAX en egen GDPR-ansvarlig i selskapet (General data protection regulation) som påser at ABAX sine systemer til enhver tid tilfredsstiller alle krav til EU’s strenge krav til personvern.


Søkelys på personvern

Runnerstrøm Laumatia sier at det faktisk er mer søkelys på personvern etter at GDPR-forordningen trådte i kraft i 2018. – Det økte bevisstheten om personvern i markedet generelt, og i ABAX har vi også merket et større fokus på dette blant våre kunder. Derfor er vi kjempeglade for det gode samarbeidet vi har med Autoplan, og vi synes det både er viktig og prisverdig at Autoplan setter et visst søkelys på det, og velger å være åpne om et tema som noen fremdeles føler seg litt usikre på, sier hun.


Brukerne er mer bevisst nå

Teknisk direktør i ABAX, André Trommestad sier at interessen rundt GDPR og personvern har økt blant ABAX sine kunder. – Det har gitt seg utslag i to ting; både at brukerne av tjenesten har blitt mer bevisste og klar over sine rettigheter omkring personvern. Dessuten har arbeidsgivere blitt flinkere til å sette seg inn i de gjeldende reglene, sier han.


Eget personvernombud

Siden antall forespørsler økte, og fordi det er lovpålagt, ble det satt av ressurser til DPO (personvernombud) tilsvarende en fulltidsstilling i ABAX. – Derfor deltar vi jevnlig på faglige samlinger med jurister og andre i tilsvarende roller for å sparre og debattere temaet for å holde oss faglig oppdatert, sier Trommestad.

Som en naturlig konsekvens av dette samler ABAX all informasjon om GDPR på abax.com/no/personvern.

André Trommestad
Teknisk direktør, ABAXØnsker du å få vite mere om elektronisk kjørebok eller bestille? Ta kontakt med Autoplan kundeservice.

 Kontakt kundeservice