Som Proff-lease kunde får du personlig rådgivning

Med Proff-lease fra Autoplan er ikke gode råd dyre. Rådene er noe kundene får med på kjøpet.

Noen av de vanligste spørsmålene vi får om dagen handler om hvordan man best mulig går over fra en flåte med fossile biler til elektriske biler. Her er det mange som er nysgjerrige på hvilket utvalg og muligheter som finnes på markedet.
Stadig flere er opptatt hvilke støtteordninger som finnes, og hvordan vi kan bistå dem med å velge riktige bilmodeller. ENOVA-støtten man får ved å velge elektrisk varebil varierer fra bilmodell til bilmodell.

For noen bedrifter vil det faktisk lønne seg å velge en dyrere bilmodell, både fordi den gir høyere støtte, samt bedre restverdi og lavere månedspris. For oss handler det om å se kundens behov, være gode rådgivere og gi en skreddersydd løsning


Les mer om Proff-lease

Effektiviser hverdagen

I oppstartsfasen kartlegger rådgiverne i Autoplan hvilke målsetninger bedriften har med sin bilpark. Dette er viktig innsikt vi må ha for gå videre i prosessen.

Våre kunder har ulike mål. Noen ganger er de ute etter å redusere kostnadene til bilparken, andre ganger er det viktigst å ha en miljøvennlig profil. Siden vi er en merkenøytral leverandør med stort nettverk, gir dette oss muligheten til å alltid ha et stort handlingsrom til å finne de beste løsningene, og det strekker vi oss alltid etter.

Autoplan vektlegger at bilholdet skal være enkelt, oversiktlig og lønnsomt. Derfor er rådgiverrollen helt sentral.

Med jevnlige statusmøter sørger vi for en åpen dialog med kunden dersom det er behov for endringer i bilparken. Er det for eksempel stor pågang på nye oppdrag slik at bedriften trenger flere biler raskt, bistår Autoplan med “påventebiler” frem til nye kjøretøy er klare for levering. Dette gir våre kunder en stor fleksibilitet i hverdagen.

I et annet tilfelle kan det være behov for å redusere bilparken raskt. I slike tilfeller bistår Autoplan bedriftene med hente inn igjen bilene. Autoplan sine rådgivere er nøkkelen til et proft og helhetlig kundeforhold.

En sentral del av rådgivningsprosessen er å vise kundene hvordan de kan effektivisere hverdagen med alle tjenester tilknyttet bilholdet. Dette kan for eksempel være drivstoff, strøm, service og vedlikehold, dekktjenester, bombrikke, elektronisk kjørebok, parkering, leiebil og forsikring. De fleste kundene som kommer til oss har besparingsmuligheter og forbedringer som er lett å overse,  da er det godt å ha gode rådgivere på plass til å fange dem opp. 

Kontakt oss for rådgivning innen Proff-lease og bilhold

Kontaktskjema