Auto Plan landet biladministrativ avtale med Forsvaret

04.05.2021

Forsvaret ønsket med sin anbudskonkurranse å inngå en ny rammeavtale for leasing og administrasjon av kjøretøy. Auto Plan AS ble etter anbudskonkurransen tildelt kontrakt, og ser nå frem til et givende samarbeid med en stor og kvalitetsbevisst kunde.


Avtalens omfang

Rammeavtalen har en anslått verdi på 640 millioner kroner ekskl. MVA, og vil gjelde over en toårsperiode fra og med 6. mai 2021. Det er mulighet for å prolongere to ganger à ett år. Rammeavtalens maksimale varighet er fire år. I løpet av perioden vil Auto Plan AS levere og administrere Forsvarets bilpark. Forsvaret disponerer i dag rundt 1 800 kjøretøy. Det forventes at 1 000–1 400 av disse bilene vil byttes ut i løpet av avtaleperioden.

Avtalen vil inkludere leveranse og administrasjon av biler i alle segmenter. Forsvaret benytter alt fra små personbiler til større varebiler. De ulike bilklassene har forskjellige drivlinjer, og det tilbys elektriske biler i de fleste av bilklassene.


En avtale av stor betydning

Forsvaret er en stor kunde i nasjonal sammenheng, og vil bidra til å løfte Auto Plan videre, både med tanke på porteføljevekst og systemutvikling. Forsvaret vil ha store krav til leveranse, og Auto Plan ser frem til å ta fatt på utfordringen. Tormod Kvam i Auto Plan er ikke i tvil om at avtalen byr på fordeler for alle parter.

–Vi i Auto Plan er svært tilfreds med å ha kommet til enighet om å bli Forsvarets nye leverandør av biladministrasjonstjenester. Denne avtalen viser at vårt langsiktige arbeid og fokus på kvalitet til konkurransedyktige priser gir oss mulighet til å levere på de største avtalene i landet. Dette vil komme alle våre kunder til gode. Vi gleder oss til samarbeidet med Forsvaret i årene som kommer!

Også Forsvaret er tydelig på at avtalen er betydningsfull. På sine interne intranettsider uttaler Forsvaret følgende:

– Forsvaret får nå god tilgang på velkjente kjøretøymodeller og et større spekter av kategorier og kjøretøyalternativer. Dette gjør det mulig å standardisere en enda større del av den administrative kjøretøyporteføljen. Det har også vært et bevisst valg å få inn flere kjøretøy med lavt eller null utslipp av CO2.

Salgssjef Kenneth Skjønhaug og KAM Christian Nordeng

Salgssjef, Kenneth Skjønhaug og KAM, Christian Nordeng


Derfor vant Auto Plan AS anbudsrunden

Auto Plan er opptatt av å kunne levere et biladministrativt tilbud til Forsvaret som innfrir alle deres krav gjennom hele avtaleperioden. En av årsakene til at Auto Plan vant anbudskonkurransen, er at vi kan tilby et spennende utvalg av miljøvennlige bilmodeller.

For mer informasjon, kontakt Daglig leder Tormod Kvam