Auto Plan vant anbud om biladministrative tjenester for Stavanger kommune

04.05.2021: 

Stavanger kommune  ønsket gjennom sin  anbudskonkurranse å inngå en rammeavtale for leiebiler. Disse bilene er til hjemmetjenesten, rehabiliteringstjenesten, EMbo, Stavanger kommunes fem NAV-kontorer, samt Stavanger kommunes administrasjon.  Auto Plan vant anbudsrunden, og skal være biladministrator for bilene under avtaleperioden. Dette omfatter biladministrative tjenester i oppstartsfasen, driftsfasen og avslutningsfasen.


Leasing av elbiler og administrative tjenester

Avtalen omfatter leasing av elektriske småbiler og minibiler, samt elektriske flerbruksbiler i  kompaktklassen. Totalt gjelder avtalen over 400 kjøretøy, hvorav ca. 240 biler ønskes byttet i løpet av avtaleperioden.

Stavanger kommunes anbud inneholder også krav til administrasjon og oppfølging av hele bilparken i kommunen. Blant biladministrative tjenester kan administrering av bombrikker, serviceavtaler og hente- og bringetjenester nevnes. 

Håndtrykk


Et resultat av godt samarbeid

Auto Plan skal i samarbeid med Sven Kvia AS og underleverandører som Sparebank 1 SR-Bank ASA tilby elbiler og tjenester som tilfredsstiller kommunens krav til høy kvalitet.

–Vi setter stor pris på at Stavanger kommune og Auto Plan har valgt oss som partner i kontrakten. Det bekrefter viktigheten av det gode og langsiktige arbeidet som er lagt ned gjennom flere generasjoner hos oss i Sven Kvia, uttaler daglig leder Jan Vegard Hestnes. 

–Med Opel Mokka-e og Corsa-e får Stavanger Kommune to modeller som vil leverer på alle viktige områder, som sikkerhet, fleksibilitet, økonomi og bærekraft. Dette er biler som vi er overbevist om at de kommer til å bli svært fornøyde med. Vi gleder oss til et godt samarbeid i årene fremover med både Stavanger kommune og Auto Plan, fortsetter han.


Derfor vant Auto Plan anbudsrunden

Auto Plan vant anbudsrunden basert på en evaluering av blant annet pris og kvalitet. I tildelingsbrevet vektlegges det at prisene er konkurransedyktige. Kvalitet ble vurdert basert på to delkriterier, der det ene vektla vår rolle som biladministrator, og det andre kvaliteten på bilene. 

I tildelingsbrevet kommer det frem at Auto Plan oppnår god score på begge kvalitetskriterier. Auto Plan vant blant annet når det gjelder kvalitet i det biladministrative systemet. 

For mer informasjon, kontakt daglig leder – Tormod Kvam