Bilhold for det offentlige

Biladministrasjon fra Auto Plan er en komplett løsning som forenkler bilholdet for norske kommuner og andre offentlige etater og virksomheter. Våre folk og vårt system gir deg fullt overblikk over bilparken, kostnadsbesparende serviceavtaler, full kostnadskontroll og en driftssikker bilhverdag. For en bilpark med 100 kjøretøy reduserer vi de årlige bilagene fra 3500 til 12.

Auto Plan har lang og solid erfaring med offentlige kunder og anbudsprosesser. Vi jobber målbevisst med miljø hver dag og innehar de nødvendige miljøsertifiseringer.

Auto Plan har gjennom mange år hatt en rekke offentlige virksomheter som kunder. Vi vet derfor hva som forventes av oss som organisasjon for å tilfredsstille de krav som offentligheten stiller i prosesser knyttet til anbud, anskaffelse og drift.

Fleksibelt, oversiktlig og tidsbesparende system

Vi er konkurransedyktig på pris og tilbyr et brukervennlig og godt administrasjonssystem som møter alle krav til driftsoversikt, statusrapportering og regnskap.

Gjennom et solid og profesjonelt nettverk i Sulland Gruppen (en av Norges største bilforhandlerorganisasjoner) kan vi tilby gode støttetjenester ovenfor offentlige virksomheter med aktivitet på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Miljø

Vi jobber målbevisst med miljø hver dag, og er sertifisert som:

  • Miljøfyrtårnbedrift (per 15.07.2011)
  • Certificate of Pre-Qualification SellihcA. En sertifisering som prekvalifiserer Auto Plan til å levere produkter til olje- og gassindustrien (Achilles), elektrisitetsforsyningen (Sellihca) og transportsektoren (TransQ)

Auto Plan sin miljøgruppe består av:

  • Hallgeir Henriksen, produkt- og utviklingssjef, verneombud HMS koordinator
  • Hans Sverre Bekk, HR sjef (Sulland Gruppen)
  • Gro Kokslien Østvold, økonomisjef Auto Plan
  • Tormod Kvam, daglig leder Auto Plan AS

Kontakt oss

02886