Proff-lease for offentlige anbud

Proff-lease fra Autoplan er en komplett løsning som forenkler bilholdet for norske kommuner, offentlige etater og virksomheter. Våre folk og vårt system gir deg fullt overblikk over bilparken, kostnadsbesparende serviceavtaler, full kostnadskontroll og en driftssikker bilhverdag. For en bilpark med 100 kjøretøy reduserer vi de årlige bilagene fra 3500 til 12.

For norske kommuner, offentlige etater og virksomheter

Autoplan har lang og solid erfaring med offentlige kunder og anbudsprosesser. Vi jobber målbevisst med miljø hver dag og innehar de nødvendige miljøsertifiseringer. Autoplan har gjennom mange år hatt en rekke offentlige virksomheter som kunder. Vi vet derfor hva som forventes av oss som organisasjon for å tilfredsstille de krav som offentligheten stiller i prosesser knyttet til anbud, anskaffelse og drift.

Enkelt, oversiktlig og lønnsomt

Enkelt, oversiktlig og lønnsomt

Vi er konkurransedyktig på pris og tilbyr et brukervennlig og godt administrasjonssystem som møter alle krav til driftsoversikt, statusrapportering og regnskap. Gjennom et solid og profesjonelt nettverk i Sulland (en av Norges største bilforhandlerorganisasjoner) kan vi tilby gode støttetjenester ovenfor offentlige virksomheter med aktivitet på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

LES MER OM PROFF-LEASE

Miljø

Vi jobber målbevisst med miljø hver dag, og er sertifisert som:

  • Miljøfyrtårnbedrift
  • Certificate of Pre-Qualification SellihcA. En sertifisering som prekvalifiserer Autoplan til å levere produkter til olje- og gassindustrien (Achilles), elektrisitetsforsyningen (Sellihca) og transportsektoren (TransQ)

Autoplan sin miljøgruppe består av:

  • Hallgeir Henriksen, Controller, HMS koordinator Autoplan, miljøansvarlig
  • Solvår Olsen, verneombud verksted og Ann Kristin Konradsen, verneombud kontor
  • Hans Sverre Bekk, HR sjef i Sulland
  • Nina Torgerhagen, sekretær/HMS ansvarlig Sulland
  • Kenneth Skjønhaug, daglig leder Autoplan
  • AMU - Under etablering


Les mer om miljøansvar

Kontaktskjema