Valgri finansiering

Finansering

Du står helt fritt til å velge leasingpartner for bilparken din, men vi hjelper deg til å finne det riktige tilbudet på finansiering av din bilpark. Vi har gode avtaler med flere forskjellige samarbeidspartnere, og kan tilby flere former for finansiering av bilparken deres. 

Dersom du ønsker at vi skal overta finansieringsansvaret for kjøretøy som allerede finnes i bedriften eller virksomheten, har vi løsninger for dette også. Sammen finner vi den løsningen som fungerer best for akkurat dere. 

Ulike former for leasing:

Vi har to former for leasing å tilby deg: Finansiell eller operasjonell leasing. Deres behov og ønsker avgjør hvilken form dere velger, men våre dyktige medarbeidere bistår selvfølgelig med å velge løsningen som passer best. 

  • Finansiell leasing: Leasingtakeren tar den finansielle risikoen. Du har kontroll med kjøretøyet i store deler av kjøretøyets levetid, og har i praksis samme fordeler og ulemper som en vanlig eier. Regnskapsmessig føres leasingen som en investering, den skal aktiviseres og være gjenstand for avskrivinger.
  • Operasjonell leasing: Utleier tar den finansielle risikoen. Leasingtakeren disponerer kjøretøyet i avtalt leasingperiode og betaler leasingkostnader, men har ingen forpliktelser utover disse kostnadene. Leasingtaker kan i sin helhet føre kostnadene med bilholdet i driftsregnskapet.


Kontaktskjema