Valgfri finansiering

Du står fritt til å velge finansieringspartner for bilparken din.

Spør oss om tilbud på finansiering. Vi har gode avtaler og kan tilby flere måter å finansiere din bilpark på. Ønsker du at vi skal overta finansieringsansvaret for dine eksisterende kjøretøy, så har vi løsninger for dette også.

Vi tilbyr følgende alternativer for finanisering av bilparken:

  • Leasing
  • Egen eid bilpark
  • Finansiert gjennom egen finanspartner
  • Lånefinansiering

To former for leasing
Innen leasing kan vi tilby deg to alternativer; Finansiell eller operasjonell leasing.

Ved finansiell leasing tar leasingtakeren den finansielle risikoen. Leasingtakeren har kontroll med kjøretøyet i store deler av kjøretøyets levetid, har i praksis samme fordeler og ulemper som en vanlig eier, mens leasingen regnskapsmessig føres som en investering (skal aktiviseres og være gjenstand for avskrivinger).

Ved operasjonell leasing er det utleier som tar den finansielle risikoen. Leietakeren disponerer kjøretøyet i avtalt leieperiode, betaler leiekostnader - men, har ingen forpliktelser utover leiekostnadene. Leietaker kan i sin helhet føre leien i driftsregnskapet.

Åpen kostnadsoversikt
For at det skal være enklere for deg å se det totale kostnadsbildet ved bilhold og biladministrasjon har vi gått gjennom kundeforholdet til åtte av våre kunder og kategorisert mer enn 14,000 transaksjoner. Kostnadene der deretter gruppert i fire kategorier.

Se kostnadsoversikt