Offentlige anbud

Auto Plan med fokus på Miljø

Auto Plan har lang og solid erfaring med offentlige kunder og anbudsprosesser. Vi jobber målbevisst med miljø hver dag og innehar de nødvendige miljøsertifiseringer.

Auto Plan har gjennom mange år hatt en rekke offentlige virksomheter som kunder. Vi vet derfor hva som forventes av oss som organisasjon for å tilfredsstille de krav som offentligheten stiller i prosesser knyttet til anbud, anskaffelse og drift.

Fleksibelt, oversiktlig og tidsbesparende system
Vi er konkurransedyktig på pris og tilbyr et brukervennlig og godt administrasjonssystem som møter alle krav til driftsoversikt, statusrapportering og regnskap.

Gjennom et solid og profesjonelt nettverk i Sulland Gruppen (en av Norges største bilforhandlere) kan vi tilby gode støttetjenester ovenfor offentlige virksomheter med aktivitet på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Miljø
Vi jobber målbevisst med miljø hver dag, og er sertifisert som:

  • Miljøfyrtårnbedrift (per 15.07.2011)
  • Certificate of Pre-Qualification SellihcA. En sertifisering som prekvalifiserer Auto Plan til å levere produkter til olje- og gassindustrien (Achilles), elektrisitetsforsyningen (Sellihca) og transportsektoren (TransQ)

Auto Plan sin miljøgruppe består av:

  • Hallgeir Henriksen, produkt- og utviklingssjef Auto Plan
  • Hans Sverre Bekk, HR sjef (Sulland Gruppen)
  • Hallgeir Henriksen, verneombud HMS koordinator
  • Gro Kokslien Østvold, økonomisjef Auto Plan
  • Tormod Kvam, daglig leder Auto Plan AS