Hele Norge

Det spiller ingen rolle hvor i landet du holder til, eller om din bilpark er spredt på flere lokasjoner. Vi leverer våre tjenester over hele landet.

Vårt system for administrasjon, våre avtaler med underleverandører samt at vi er en del av et nettverk av bilforhandlere gjør at en geografisk spredt bilpark lar seg enkelt håndtere. Også der vi ikke har stedlige representanter.

Auto Plan er også merke- og forhandlerfristilt slik at vi kan levere biler fra alle forhandlere i Norge.

Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i høre hvordan vi kan skreddersy leasing og biladministrasjon for din bedrift.