Skatteregler for firmabil 2017

Skattereglene for firmabil er noe justert for 2017. Vi har samlet de viktigste endringene i artikkelen under.

Grunnlaget for beskatningen er kjøretøyets listepris inkludert utstyr. Har du firmabil skal du benytte følgende satser for beregning av inntektspåslag og skatt:

- 30% av listepris inntil kr. 299.100,-
- 20% av den del av listeprisen som overstiger kr. 299.100,-

EKSEMPEL
Med utgangspunkt i en bil til 300,000 kr blir regnestykket for å beregne inntektspåslag som følger.

  • Kr 299.100,- x 30%  = Kr 89.730,-
  • Kr 900,- x 20%        = Kr   180,-
  • Totalt inntektspåslag:    Kr 89.910,-

«ALDERSRABATT»
For biler eldre enn 3 år er utgangspunktet for beregningen 75% av bilens listepris. Denne "aldersrabatten" gjelder fra og med det fjerde kalenderåret etter at du har fått bilen.

Merk: Dette gjelder hele kalenderår. Dersom en bil er tatt ut ny i januar må den gå i 3 år og 11 måneder før beskatningen reduseres.

FRADRAG VED +40,000 KJØRTE KM
For firmabiler som kjøres mer enn 40.000 kilometer årlig i yrket er også utgangspunktet for beregningen 75% av bilens listepris. Firmabiler som er eldre enn 3 år og i tillegg kjører årlig over 40.000 kilometer i tjeneste, er således grunnlaget 56,25% av listepris.

EL-BILER
For el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny.

ANNET
Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.