Langtidsleie - skatter og avgifter

Skatt på firmabil avgjøres av bilens verdi.

Grunnlaget beregnes ut fra bilens listepris inkludert utstyr.
Når det gjelder et kjøretøys avgifter så avgjøres dette av:
  • Type kjøretøy (personbil, varebil, kombimodell, lastebil)
  • Hvordan kjøretøyet brukes
  • En personbils bindingstid ved leasing er 36 måneder. Ved kortere avtaler skal en forholdsmessig del av avgiften tilbakeføres
FRADRAGSRETT
Person- og varetransport er av Momsloven (okt 2005) likestilt vedrørende fradragsrett for inngående moms (merverdiavgift) både for anskaffelse og drift. Dette gir full fradragsrett for varebiler klasse 2 også når de utelukkende brukes til persontransport. 
Varebil klasse 1 gir ikke fradragsrett.
Les mer om avdragsmuligheter i skattereglene for 2014