Total kontroll

Brukervennlig administrasjonsverktøy

En faktura å forholde seg til

Brukervennlige administrasjonsverktøy og statusmøter - vi har gjort det enkelt for våre firmabilkunder å alltid ha kontroll over sin bilpark

For at du enkelt skal ha oversikt over dine firmabiler, har vi utviklet et kundevennlig nettbasert administrasjonsverkøy som i tillegg til å gi deg det store bildet, gir deg full oversikt over alle detaljene i bilparken. Kundeportalen er responsivt tilpasset både mot mobil og nettbrett.

Du kan blant annet se følgende rapporter:

 • Flåterapport
 • Drivstoffrapport
 • Kjøpsrapport
 • Miljørapport
 • Bompasseringer
 • Skaderapport
 • Avviksrapporter
 • Biler med utløp neste 6 mnd
 • Biler i bestilling
 • Alle rapporter kan konverteres til Excel
 • Meldingstjeneste
 • Min bil med egen sjåførtilgang

Slik kan du tilpasse rapportene slik at du får dem akkurat slik du vil.

 • En faktura i måneden
 • Faktura splittet på kostnadssted
 • Faktura til flere kostnadssteder
 • Faktura splittet på firmabil / arbeidsbil
 • EHF-faktura
 • PDF-faktura per e-post
 • Faktura i posten

Statusmøter - redusere bilkostnader

Etter vår erfaring opplever mange av våre kunder det konstruktivt å gjennomføre statusmøter med oss. Møtenes varighet og hyppighet bestemmes av kunden.

Formålet med møtene er gjerne å redusere påkost/takst ved avslutningsdato for leasingavtalen per bil.

Våre kunder er forskjellige og statusmøtene vil derfor ha individuell karakter, men en møteagenda inneholder gjerne:

 • Oppsummering og evaluering
 • Gjennomgang av referat fra forrige møte
 • Nytt fra Auto Plan AS
 • Optimalisering av kilometer
 • Bilpark med sluttdato
 • Kundeportalen med webrapporter
 • Bytte av nye biler de neste 6 - 12 mnd frem i tid. (Egne og leasede biler i leie.)
 • Endring av bilbrukere/ kostnadssteder
 • Eventuelt

Åpen kostnadsoversikt
For at det skal være enklere for deg å se det totale kostnadsbildet ved bilhold og biladministrasjon har vi gått gjennom kundeforholdet til åtte av våre kunder og kategorisert mer enn 14,000 transaksjoner.

Kostnadene der deretter gruppert i fire kategorier. Se kostnadsoversikt