Tilbakelevering

Det fine med å lease bil er at når leasingperioden er over, trenger du bare levere inn bilen.

Innlevering av leaset bil ved lesingperiodens slutt dreier seg i korte trekk om to ting:

  1. Du levere inn bilen med det samme utstyret som fulgte med da du leaset den. Dette skal være konkretisert i leasingavtalen. Eksempelvis kan dette dreie seg om hjulsett, skiboks, nøkler og lignende
  2. Vi kontrollerer at bilens kilometerstand er innenfor kjørelengden avtalt i leasingkontrakten
  3. NAF kontrollerer bilen for unormal slitasje

Hva er unormal slitasje?
Alle firmabiler påføres slitasje. Derfor regnes normal slitasje som en naturlig del av leasingforholdet.

Dersom firmabilen i løpet av leasingperioden er påført skader, eksempelvis en bulk eller dype riper i lakken, regnes dette som unormal slitasje som må utbedres for leasingtakers regning, og senest gjøres opp under innlevering.

For at bedrifter og privatpersoner som leaser kjøretøy skal få så lik og forutsigbar behandling som mulig, har bilbransjen i Norge blitt enig om en felles standard som spesifikt definerer hva  unormal slitasje er.

For at dine interessert skal ivaretas på best mulig måte, sender Auto Plan alle firmabiler til nærmeste NAF-stasjon og lar det være opp til NAF å vurdere om kjøretøyet er utsatt for unormal slitasje eller ikke. 

Enkle tips for unngå utgifter ved unormal slitasje

  • Hold firmabilen ren inn- og utvendig. Polér lakken jevnlig
  • Følg serviceintervallene slik oppgitt av bilfabrikanten
  • Fiks småskader etterhvert som de oppstår
  • Det lønner seg ikke vente med å reparere steinsprut på ruten og i lakken. Dersom du venter risikerer du at ruten sprekker eller at det går rust i lakken